Froukje Dijkstra

Froukje Dijkstra (Groningen, 1947) was al tijdens haar baan in het onderwijs al met keramiek bezig. Op een gegeven moment is met haar baan gestopt om zich volledig te kunnen wijden aan de keramiek. Inmiddels is ze hier al ruim 30 jaar met veel plezier mee bezig. Ze heeft iets met moderne architectuur, met het ritme van vormen en openingen, de constructie en de verhouding van volumes.

Ze maakt impressies van huizen en gebouwen, soms wordt daarin met een knipoog naar de werkelijkheid gekeken. Haar handgevormde objecten maakt ze intuïtief, ze ontstaan terwijl ze ermee bezig is. Voor de huizen en gebouwen maakt ze schetsen en denkt alles van te voren uit. Door de ruw uitsmeltende glazuren die ze gebruikt krijgt de ‘huid’ van haar werk een heel eigen karakter en een verweerd uiterlijk.

Voordat ze aan het bouwen met platen klei begint, maakt Froukje schetsjes en gebruikt die om uit papier patroondelen te knippen. De hoofdvorm van het werk staat dan vast, maar gaande het proces beslist ze steeds over allerlei details. De patroondelen legt ze op de platen klei en snijdt die dan zo precies mogelijk uit. De onderdelen monteert ze aan elkaar en zo ontstaat het object.

Meestal gebruikt ze zwartbakkende klei met 40% chamotte. De grofheid van de chamotte kan variëren. Soms gebruikt ze niet zwart- maar grijsbakkende klei. Na de biscuitstook glazuurt ze het object, met de kwast en soms met de spuit, en stookt het ten slotte op 1200 ºC.

Froukje Dijkstra exposeert samen met de andere kunstenaars van het Noordelijk Kunst Kader 2020 in Galerie Lytse Skientme van 6 april t/m 20 mei 2023.