Jentsje Fekkes

Het landschap is voor de Koudumse landschapsschilder Jentsje Fekkes (1950) nog altijd een bron waaruit hij kan putten. Hij is geboren in It Heidenskip, het uitgestrekte land van wind en water. Lange tijd heeft hij een realistische benadering van dat landschap gehad. In 2018 vroeg hij zich af of hij de ziel van dit landschap ook anders kon weergeven. Hij tracht nu meer tot de kern te komen en dat levert abstracter werk op waarin laat zich meenemen met kleuren in vlakken en lijnen.

Hij ontdekte dat de lijn een pure kracht is en dat past ook bij dit landschap. In sommige schilderijen is de grondtoon belangrijk en drager en belijning voor de lichtere en kleurige vlakken. Hij hecht hieraan omdat het toelaten en ervaren van je grondtoon je verder kan brengen. Ook het thema muziek speelt een rol in zijn werk en is zo inspiratie voor een abstracte uitwerking van een min of meer muzikaal landschap. Zo komen beide thema’s bij elkaar. 

Een eerste proeve van het meer abstracte werk van Jentsje Fekkes hing al in Galerie Lytse Skientme bij een expositie van Koudumse kunstenaars in september 2018. Enkele opmerkingen daarover waren voor deze schilder een extra aansporing om een serie geabstraheerde schilderijen te maken. Die hingen op de laatste expositie van Galerie Lytse Skientme in het expositieseizoen 2019. Wij zijn enthousiast om nu ook het nieuwe werk van Jentsje Fekkes, gemaakt in onze eigen woonplaats, te kunnen exposeren.

Trije pleatsen
De vier jaargetijden (Vivaldi)

Jentsje Fekkes exposeert in Galerie Lytse Skientme van 12 augustus t/m 11 september 2021. Tegelijk met Jentsje Fekkes exposeren in die periode Cris Toala Olivares (waddenfoto’s) en Peter Bühler (visobjecten).

Jentsje Fekkes exposeerde eerder in Galerie Lytse Skientme samen met Tanja van Abbema (schilderijen) en Edith Madou (keramiek) van 13 augustus tot 14 september 2019.