Jentsje Fekkes

Het landschap is voor Jentsje Fekkes nog altijd een bron waaruit hij kan putten. Hij is in 1950 geboren in It Heidenskip, het uitgestrekte land van wolken, wind en water. Lange tijd heeft hij een realistische benadering van dat landschap gehad. Geleidelijk kwam de vraag op of de ziel van dit landschap ook anders kon worden weergegeven.

Wachter fan Fryslân

Fekkes tracht nu meer tot de kern te komen en dat levert abstracter werk op waarin deze Koudumer schilder zich laat meenemen met kleuren, vlakken en lijnen. De vrijheid die dat met zich mee heeft gebracht, ervaart hij als erg waardevol.

Hij ontdekte dat de lijn een pure kracht is en dat past ook bij dit landschap. In sommige schilderijen is de grondtoon belangrijk en drager en belijning voor de lichtere en kleurige vlakken. Hij hecht hieraan omdat het toelaten en ervaren van de grondtoon je verder kan brengen. Zo is het ook in je eigen leven. Wat draag je en door wat word je gedragen?

Ook het thema muziek speelt een rol in zijn werk en is zo inspiratie voor een abstracte uitwerking van een min of meer muzikaal landschap. Op die manier komen beide thema’s bij elkaar. Voor uitgebreidere informatie zie de website van Jentsje Fekkes.

It Iselmar (tweeluik)

Terug naar exposities 2024

Jentsje Fekkes exposeerde in Galerie Lytse Skientme van 12 augustus t/m 11 september 2021, tegelijk met Cris Toala Olivares (waddenfoto’s) en Peter Bühler (visobjecten). Ook exposeerde hij samen met Tanja van Abbema (schilderijen) en Edith Madou (keramiek) van 13 augustus tot 14 september 2019.

Een eerste proeve van het meer abstracte werk van Jentsje Fekkes hing al in Galerie Lytse Skientme bij een expositie van Koudumse kunstenaars in september 2018. Enkele opmerkingen daarover waren voor deze schilder een extra aansporing om een serie geabstraheerde schilderijen te maken.