op kommende wei

De galery is offisjeel iepene op sneon 18 maart 2017.

18 maaie -1 july  Margriet Schadee (schilderijen) – Emy Noya (schilderijen) – Allart Okx (ljochtobjekten)

verwacht

Eksposysjes op kommende wei

6 july – 5 augustus Ber Stekelenburg (schilderijen) – Madelief Buisman (schilderijen) – Ank van de Braak (beelden)

v.l.n.r. werk van Ber Stekelenburg, Ank van de Braak en Madelief Buisman

10 augustus – 16 septimber Harm Noordhoorn (grafysk wurk) – Gerda Hulsinga (skilderijen) – Tjabel Klok (keramyk)
Op 15 augustus sil Harm Noordhoorn op ‘e simmermerke in demonstraasje heechdrukke jaen.

Eksposysje dy’t al west ha

verwacht
werk van Harm Noordhoorn, Gerda Hulsinga en Tjabel Klok

18 maart – 13 maaie 2017 Brigitte Duin – Marina Pronk – Tanja van Abbema

Fan 18 maart oant 13 maaie wie  wurk eksposearre fan trije ferskate keunstners. De Castricumse fotografe Marina Pronk toande foto’s fan har spesjale fotoprojekt ‘Vertakking‘. Brigitte Duin liet in tal skilderijen sjen út de rige ‘Deernis met de tuin‘ en fan Tanja van Abbema waarden (romtlike) objekten útstald.