Petyo Petrov

English version: see below

Petyo Petrov (geboren in Pleven, Bulgarije, 1968) studeerde in 1987 af aan de ‘Professor Venko Kolev’ Nationale School voor Toegepaste Kunsten in Troyan. Hij woonde in Duitsland en acht jaar in Spanje, waar hij onder andere exposeerde in Madrid. Daarna kwam hij naar Nederland en vestigde zich in Friesland, in Leeuwarden. Inspiratie haalt hij uit het dagelijks leven. Zijn schilderijen zijn een uitlaatklep voor zijn rijke binnenwereld.

Hoe rijk die binnenwereld is, is goed te zien aan de abstracte werken die hij laat zien in Galerie Lytse Skientme. Een deel van die schilderijen is opgebouwd uit veelkleurige geometrische vormen: driehoeken en rechthoeken, soms met afgeronde hoeken. Op creatieve manier construeert de schilder deze vormen op een doek tot een kleurrijk en boeiend schilderij.

Naast de geometrische abstracte doeken maakt Petrov ook abstracte werken die wat meer surrealistisch aandoen. Bij deze schilderijen lijkt het of de grillige vormen minder geconstrueerd zijn en meer intuïtief op het doek terecht zijn gekomen. Hoe de werkwijze ook is: ook deze manier levert boeiende, kleurrijke schilderijen op.

Petyo Petrov is te volgen op Facebook en Instagram.

Petyo Petrov exposeert in Galerie Lytse Skientme van 1 april t/m 15 mei 2021. Tegelijk met Petyo Petrov exposeren in die periode Catrien Dirkmaat (schilderijen) en Wilma Hoeve (glaskunst). Deze expositie was oorspronkelijk gepland van 9 april t/m 23 mei 2020, maar toen gooide corona roet in het eten.

Petyo Petrov (text in English)

Petyo Petrov (born in Pleven, Bulgaria, 1968) graduated in 1987 from the ‘Professor Venko Kolev’ National School of Applied Arts in Troyan. He lived in Germany and eight years in Spain, where he among other places exhibited in Madrid. Then he came to the Netherlands and settled in Friesland, in Leeuwarden. His inspiration he gets from everyday life. His paintings are an outlet for his rich inner world.

The richness of this inner world is clearly visible in the abstract works he shows in Galerie Lytse Skientme. Some of these paintings are made up of multicolored geometric shapes: triangles and rectangles, sometimes with rounded corners. The painter creatively constructs these shapes on canvas into a colorful and fascinating painting.

In addition to the geometric abstract paintings, Petrov also makes abstract works that have a more surrealistic appearance. In these paintings it seems as if the capricious shapes are less constructed and have ended up on the canvas more intuitively. Whatever the method, working this way also produces fascinating, colorful paintings.

You can follow Petyo Petrov on Facebook en Instagram.

Petyo Petrov exhibits in Gallery Lytse Skientme from April 1 to May 15, 2021. At the same time as Petyo Petrov, Catrien Dirkmaat (paintings) and Wilma Hoeve (glass art) are exhibiting. This exhibition was originally planned from April 9 to May 23, 2020, but then corona spoiled the plans.