wolkom

2022 is it seisde jier dat Galery Lytse Skientme exposysjes ynrjochtet. Op 18 maart 2017 iepenen Brigitte Duin en Jelle van der Meulen nammentlik dizze galery foar moderne keunst yn Koudum. Yn de Hoofdstraat, op nûmer 26, tichteby de tsjerke.

Yn de earste twa jierren makken de galery-eigeners noch in soad gebrûk fan harren keunstnetwurk út de âlde omjouwing (Castricum en omkriten), mar fan 2019 ôf komme de measte eksposanten út de noardlike provinsjes. Wol meitsje se sa út en troch ek romte foar keunstners út (Sieuwsk-)Flaanderen en sels út Frankryk, Dútslân of Bulgarije.

Fan begjin april oant healwei septimber binne yn Galerie Lytse Skientme fjouwer eksposysjes te sjen, mei hieltiid trije byldzjende keunstners. Dêrnjonken is altiten wurk yn foarrie fan ferskate oare keunstners.  Yn de hjerst- en wintermoanne organisearje wy eltse moanne in lytsskalig konsert.

Hjersteksposysje: Brigitte Duin e.o.

Lykas elts jier hawwe wy yn Galerie Lytse Skientme yn de hjerst- en wintermoannen gjin gasteksposanten. Yn ‘e hjerst fan 2022 binne der skilderijen te sjen fan Brigitte Duin út de rige ‘Landescape’, mei skilderijen wêryn ’t de sfear fan lânskippen – ek Fryske lânskippen – oerset binne op doek. Wol hawwe wy neist de skilderijen fan Brigitte wurk yn stock fan ferskate keunstners, ûnder wa Jean Kamps mei brûnzen bylden:

Meer kunst in Koudum:

  • Bij het Beeldhouwcentrum – aan het begin van de Hoofdstraat – zijn beelden te zien en te koop, plus allerlei beeldhouwmaterialen. Ook worden er cursussen en workshops gegeven.