Interview met Jentsje Fekkes en Cris Toala Olivares in Leeuwarder Courant

In het katern Sneon & Snein van de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 augustus 2021 staat op pagina 12 en 13 een uitgebreid interview met kunstschilder Jentsje Fekkes en fotograaf Cris Toala Olivares. Beide kunstenaars, woonachtig in Koudum, exposeren momenteel in Galerie Lytse Skientme. Cris Toala Olivares laat daar een deel van zijn Waddenfoto’s zien en Jentsje Fekkes toont zijn laatste schilderijen, voornamelijk van het landschap van de Friese zuidwesthoek dat hij steeds abstracter is gaan schilderen.

In het interview dat Gitte Brugman met Fekkes en Toala Olivares had, legt ze de nadruk op het ogenschijnlijk grote contrast tussen de beide kunstenaars. Bij toeval werden ze buren en dat zorgde ook voor een opmerkelijke verbinding, niet alleen tussen de kunstenaars zelf, maar ook tussen hun werk. Zoals Jentse Fekkes het uitlegt: “In deze expositie lijkt het een tegenstelling: de filosofie van de grond, het vlakke land van Friesland tegenover het vanuit de lucht beschouwende en kosmopolitische werk van mijn mede-exposant. Maar wat ze gemeen hebben is het spel van kleuren en lijnen.”