Cris Toala Olivares – Waddenzeeproject

Alles wat in de Waddenzee en op haar eilanden leeft, moet zich aanpassen aan het ritme van de natuur. Het grootste getijdensysteem ter wereld is dynamischer dan welk landschap dan ook. Sinds het ontstaan na de laatste ijstijd is de Waddenzee constant in beweging. Elk jaar, elke dag, elk uur. Het ene moment liggen kilometerslange wadplaten aan de oppervlakte, het andere moment worden ze bedolven onder de golven.

De Wadden zijn een rijke leefomgeving voor zeehonden, vissen en insecten. De schelpdieren, wormen en slakken die in de zeebodem leven, komen tijdens eb tevoorschijn wanneer de zandplaten en moddervlaktes droog komen te liggen. Een lopend buffet voor de duizenden trekvogels. “Maar het is meer dan dat alleen”, zegt fotograaf en journalist Cris Toala Olivares. “De Waddenzee wordt ook gevormd door haar bewoners.”  Gedreven door zijn fascinatie voor plekken waar mensen het meest verbonden zijn met de natuur, heeft hij dit UNESCO Werelderfgoed vastgelegd door de lens van zijn camera. Van Den Helder in Nederland tot aan Skallingen in Denemarken.

De afgelopen jaren reisde Toala Olivares langs de ruim vijfhonderd kilometer aan Nederlandse, Duitse en Deense kust om te ontdekken hoe de eilanders samenleven met alles om zich heen. Elk eiland heeft een compleet eigen ecosysteem, dat de bewoners al duizenden jaren in de gaten houden. Elke dag lezen zij het landschap. Met hun eeuwenlange ervaring maken ze tactisch gebruik van de elementen en tegelijkertijd vechten ze er tegen.

Overbevissing en klimaatverandering brengen namelijk grote bedreigingen met zich mee voor de Wadden. Door de stijging van de zeespiegel dreigen complete eilanden voor het einde van deze eeuw te verdwijnen. Huizen die op terpen zijn gebouwd, zullen niet meer veilig zijn en dijken zullen het water niet langer tegen kunnen houden. De bewoners zijn genoodzaakt om op nieuwe manieren het bestaan van de eilanden te bewaken.

Toala Olivares heeft verhalen van wetenschappers, vissers en inwoners verzameld. Net als de fotograaf, worden zij naar de eilanden getrokken door de rust en de eenvoud. “Het is terug naar de basis. In onze door geld gedreven wegwerpmaatschappij kunnen we veel leren van deze manier van leven. Er is respect voor de natuur. Het gaat om geven en nemen.”

Om de essentie van het leven op de eilanden te begrijpen, kijkt Toala Olivares zowel als een insider als een outsider naar de Wadden. “Alleen zo kun je een diepere betekenis vinden en je tegelijkertijd verwonderen over dingen die vanzelfsprekend zijn voor de bewoners.”

Geïnspireerd door de Andescondor die Toala Olivares tijdens zijn jeugd in Ecuador in de lucht zag cirkelen, heeft hij veel foto’s per helikopter, vliegtuig of drone gemaakt. Met deze voor hem kenmerkende invalshoek weet Toala Olivares de Wadden bijna tastbaar dichtbij te brengen, op een manier waarop zelfs inwoners die al generatie op generatie op de eilanden wonen hun omgeving nog nooit hebben gezien.

Via de pagina over het Waddenzeeproject op de website van Cris Toala Olivares zijn nog meer unieke Waddenfoto’s te bekijken. Van 12 augustus t/m 11 september zijn foto’s van het Waddenzeeproject van deze fotograaf te zien in Galerie Lytse Skientme in Koudum.

Terug naar de pagina over Cris Toala Olivares