Marjan Jaspers

Imaginaire beesten

Marjan Jaspers, woonachtig in Haarlem, werd geboren in Amsterdam, waar ze ook de Gerrit Rietveld Akademie deed. Er is altijd een goede reden om haar visie op de wereld met humor, aandacht, mededogen en fantasie vorm te geven. Dat doet ze op veel manieren: op een plat vlak, door schilderen, film, mixed media, en door beelden te maken van klei en andere materialen. Haar werk is een manier van communiceren geworden. Fantasie en humor nemen een belangrijke plaats in.

jaspers
Veldhaas (60×60)

Na dikwijls lang zoeken vindt zij ineens het goede beeld. Dat gebeurt door het creëren van bepaalde voorwaarden: in het atelier liggen, min of meer gerubriceerd, allerlei gevonden of gekregen voorwerpen en rare dingetjes, foto’s,  bontjes en stofjes, die ineens  een plek kunnen krijgen in haar werk.

In de expositie in Galerie Lytse Skientme overheersen de dieren, onbekende dieren met menselijke eigenschappen. Marjan Jaspers schildert en her-schildert net zo lang tot zij de dieren herkent en van ze gaat houden. De interactie wordt belangrijker. Het zijn niet alleen ‘portretten’. In Koudum laat Jaspers zowel twee- als driedimensionaal werk zien. De onderwerpen kunnen verschillen, maar fantasierijke dieren nemen een belangrijke plek in. In wat voor hoedanigheid ook.

Pater familias (32×24)

Marjan Jaspers exposeert haar imaginaire beesten in Galerie Lytse Skientme van 31 mei t/m 24 juli 2018. In deze periode exposeren ook Kyung Dropsie (foto’s) en Jet Twijnstra (keramiek).