Vijfde nieuwsbrief van 2022

In de vijfde nieuwsbrief wordt de vierde en laatste expositiie van 2022 aangekondigd. We blikken terug op het expositieseizoen 2022 en we kijken vast vooruit naar het begin van onze serie herfst- en winterconcerten 2022-2023.